HE partnerei

Kék Dunai HE

Kék Dunai HE

Budapest 1031, Torma Károly u. 15
www.kekdunaihe.hu www.facebook.com/kekdunaihe
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége, FŐHESZ

Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége, FŐHESZ

Telephely: 1119 Budapest, Bornemissza u. 5
www.fohesz.hu
Magyar Országos Horgász Szövetség, MOHOSZ

Magyar Országos Horgász Szövetség, MOHOSZ

1124 Budapest, Korompai u.17
www.mohosz.hu