HE partnerei

Kék Dunai HE

Kék Dunai HE

Budapest 1031, Torma Károly u. 15
http://www.kekdunaihe.hu www.facebook.com/kekdunaihe
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége, FŐHESZ

Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége, FŐHESZ

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 200. tel:+36(30)240-7327
http://www.fohesz.hu
Magyar Országos Horgász Szövetség, MOHOSZ

Magyar Országos Horgász Szövetség, MOHOSZ

1124 Budapest, Korompai u.17
http://www.mohosz.hu