Balaton 2016

2015.12.27.

Balaton 2016-os horgászrendje

BALATONI HORGÁSZREND


Érvényes a területi jegy hatálya alá eső összes vízterületen


  A Balatonon és vízrendszerén a halgazdálkodásra jogosult a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRt. (8600 Siófok, Horgony u. 1.) A balatoni horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos jogszabályoknál szigorúbb, Balatoni Horgászrend előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk.

A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól.

Szabályaink a horgászat igazi célját igyekeznek segíteni: a sportszerű halfogást, a kifogott hallal való kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges kikapcsolódást.

Mindezeken kívül törekedtünk rá, hogy olyan szabályrendszert alkossunk, amely igyekszik megoldást találni a balatoni horgászok sűrűn felvetett problémáira, amely megpróbálja megvédeni a Balaton halállományát és amely a tisztességes, sportszerű horgászt a legkevésbé korlátozza.

Hisszük, hogy az alábbi szabályok a Balaton halállományának hosszú távú érdekeit, és így a horgászok érdekeit szolgálják.


1. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Balatoni Horgászrend rendelkezéseit. 

2. A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül, de az a Balatoni Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!

3. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a balatoni területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható.

Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a BHNp Zrt. központjában kaphat újra balatoni területi jegyet.

A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról
Társaságunk honlapján tájékozódhat.

4. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet.

Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

5. Március 1. – március 31. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit a horgászhelyen és a horgászcsónakban tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani TILOS!

6. Április 1. – április 30. közötti időben csak partról szabad horgászni.
Ebben az időszakban vízijárműről (vitorlás, csónak stb.), vízi sporteszközről (kajak, kenu, stb.) valamint fürdőeszközről horgászni TILOS!

Kivételt képez ez alól az alábbi két partszakasz, ahol kizárólag a part menti nádas szélétől számított maximum 50 m-es sávban engedélyezett a horgászat békés halra (csalihalat, halszeletet,műcsalit a horgászcsónakban és a stégen tartani, azzal horgászni, továbbá balint, csukát, harcsát, kősüllőt, sügért, süllőt megtartani TILOS!) 06:00 és 19:00 között.

Az időpontok a kikötőből való indulást, valamint beérkezést jelölik!
Ezen két partmenti sávon kívül a Balaton területén közlekedő vízijárműben horgászathoz használt eszközt tartani TILOS!

A parti bejáróval nem rendelkező víziállásokat (stégeket) az alábbi két
partszakaszon kívül csak gázolva szabad megközelíteni.

A horgászható partszakaszok:
--A Balaton keleti medencéjének északi partján: Balatonkenesén a Peremartoni HE kikötőjének bejáratától (47°02’21,5”N; 18°04’15,9”E) Balatonfüreden az Aszófői-séd torkolatáig (46°55’55,4”N; 17°51’36,1”E);

--A Balaton középső és nyugati medencéjének északi partján: Örvényesen a Bozsai HE kikötőjének bejáratától (46°54’39,6”N; 17°49’45,2”E) Keszthelyen a Kőolajipari Sporthorgász Egyesület kikötőjétől 150 m-re délre lévő határpontig (46°43’24,3”N; 17°14’48,2”E).

7. November 1. – március 31. közötti időben vízijárműről (vitorlás, csónak stb.) csak 06:00 és 22:00 között szabad horgászni, az éjszakai horgászat TILOS!

A parti horgászatot e korlátozás nem érinti.

8. A felnőtt horgász naponta legfeljebb 5 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat, ebből legfeljebb 3 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen 10 kg feletti mennyiséget.

Ha egy hallal átlépi a 10 kg-os határt, azt megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot. A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 10 kg-ot foghat.

9. Az ifjúsági horgász naponta legfeljebb 3 db darabszám-korlátozás alá tartozó halat foghat, ebből legfeljebb 2 db tartozhat egy fajhoz, de egy fajból sem foghat összesen

10 kg feletti mennyiséget. Ha egy hallal átlépi a 10 kg-os határt, azt megtarthatja, de arra a halfajra aznapra be kell fejeznie a horgászatot.

A darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 5 kg-ot foghat.

10. A gyermek horgász 1 db horgászkészséggel, tetszőleges módszerrel (fenekezés, úszózás, pergetés stb.) horgászhat, a darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta 1 db-ot, a darabszám-korlátozással nem védett halakból naponta 3 kg-ot foghat.

11. A felnőtt horgász az éves területi jeggyel az év során összesen 100 db, az ifjúsági horgász 50 db, a gyermek horgász pedig 20 db darabszám-korlátozással védett halat tarthat meg.

A kvóta elérésekor lehetőség van új területi jegy váltására.

12. 24 órás területi jeggyel összesen a törvény által egy napra meghatározott darabszám fogható!

13. 72 órás területi jeggyel összesen a törvény által három napra meghatározott darabszám fogható, a törvény által meghatározott napi korlátozás szerint.

14. A Hajózási Szabályzat szerinti kishajó vagy magasabb kategóriába tartozó (lajstromszámmal rendelkező) vízijárműről horgászni kizárólag általános területi jegy birtokában szabad!

Az éves partközeli jeggyel rendelkező horgásznak lehetősége van kiegészítő általános napi területi jegyet váltania.

15. A 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletben foglalt méretkorlátozásoktól eltérően az alábbi fajok esetében az itt meghatározott méretkorlátozás érvényes: ponty: 35 cm, süllő: 35 cm, balin: 45 cm, csuka: 45 cm. A harcsa a tilalmi idejében mérettől függetlenül védettséget élvez!

16. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 80 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS!

Az ilyen pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

17. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 70 cm-nél nagyobb süllőből naponta 1 db tartható meg.

A horogra akadó további 70 cm-nél nagyobb süllőt a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.

18. A sügér legkisebb kifogható mérete 15 cm, melyből naponta összesen 2 kg tartható meg. (A sügér az éves 100 db-os kvótába nem, de a naponta fogható 10 kg egyéb halba beleszámít.)

19. A Balatonon és vízrendszerén fogott menyhalat megtartani TILOS!

20. Élő vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog használata engedélyezett!

Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS!

21. A Kis-Balatonon naponta 1 db darabszám-korlátozás alá tartozó ragadozó hal (balin, csuka, harcsa, kősüllő, süllő) fogható.

22. Sleppelni csak egy, kézben tartott bottal szabad.

23. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása TILOS!

24. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni tilos.

A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.

25. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!

26. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) tárolhatja!

Fémből készült haltartó eszköz (drótszák, fémketrec) használata TILOS!

27. A behúzós, behordós horgászmódszer kizárólag általános éves területi jegy vagy behúzós időszaki területi jegy birtokában gyakorolható, a módszer külön fejezetben taglalt szabályozása mellett, amely az említett jegyek mellékleteként és honlapunkon
(www.balatonihal.hu/behuzoshorgaszat) olvasható.

E szabályozások megsértése a horgászrend megsértésének minősül!
Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, amelynek során a horgász a szereléket eszköz használatával (pl. csónak, etetőhajó, egyéb megengedett jármű), vagy dobás mellőzésével a vízben begyalogolva, beúszva juttatja el a horgászhelyre úgy, hogy ezt követően a parton vagy a parttal összeköttetésben lévő stégen vár kapásra.

Szintén behúzásnak minősül a vízben történő begyalogolással, majd dobással bejuttatott végszerelékkel való horgászat mindaddig, míg a Balaton átlag vízállása 80 cm felett van (www.hydroinfo.hu).

28. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül hagyni, illetve felügyeletüket másra bízni TILOS!

Őrzött, felügyelt felszerelésnek minősülnek a következő esetek:

a) a horgász a felszerelésének 50 méteres körzetében tartózkodik és a kapásjelző által közvetített jelzésre haladéktalanul reagálva megkezdheti a hal fárasztását;

b) a horgász a vízen tartózkodik, amelynek célja a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése, vagy (arra feljogosító jegy esetében) a szerelék behúzása.

29. A haltelepítések napján a haltelepítés helyétől számított 200 méteres távolságon belül horgászni TILOS!

30. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely kivilágítása és a horgászathoz használt, veszteglő vízijármű minden irányból látható fénnyel történő kivilágítása kötelező.

31. Tilos a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása.

32. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön feldolgozni TILOS!

33. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni tilos.

A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.

34. Foglalt hely létesítése tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.

A horgászrend 2016. január 4-én lép hatályba.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:

#1 - Csüri Tibor2015.12.31. 09:09

Észre vételem a következő ha netalán fogok angolnát annak tartása célszerűbb drót szákban tartása mint rendes hal tartóban ebben az esetben engedélyezett lehet e kizárólag az angolna tartása?